Kiváló szakmai és technikai felkészültséggel várja diákjait a tolnai katolikus gimnázium

Fotó: Tolna Szent István Katolikus Gimnázium
2021. November 11. 07:00
Mindössze egy osztállyal, még 1954-ben kezdte meg működését a gimnázium Tolnán, reál és humán tagozatokkal, amely az évek során négy évfolyamos gimnáziummá nőtte ki magát. Később, valamikor a ’90-es évek közepén a négy évfolyamos tagozat mellett hat évfolyamos osztályt is indítottak.

Novothné Bán Erzsébet igazgató elmondta, hogy a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 2016-tól működik a Pécsi Egyházmegye fenntartása alatt. A fenntartó az anyagi és erkölcsi támogatás mellett számos egyéb segítséget is nyújt az intézménynek, legyen szó akár felújításról, interaktív táblák vásárlásáról, nyári táborok szervezéséről, de emellett jogi kérdésekben is segítségükre van, valamint iskolapszichológust is biztosít az itt tanulók részére, és a pedagógusokat is továbbképzési lehetőségekkel kínálja meg. A tolnai gimnázium diákjai évről évre kiemelkedően teljesítenek országos tanulmányi versenyeken, főként matematika és történelem tárgyakból, de diákolimpiákon is megállják a helyüket.

Az igazgató tájékoztatott, hogy jelenleg közel 300 diák tanul az intézményben, összesen 11 osztályban és a tanulói létszám az elmúlt pár évben emelkedő tendenciát mutat. 21 fő pedagógus teljes állásban, négyen részmunkaidőben és néhányan óraadóként tanítják a gyerekeket. Hozzátette, hogy a tanárok létszáma is nőtt kissé – amióta az egyházmegye fenntartásában működnek –, ugyanis lehetőségük adódott arra, hogy a magasabb létszámú osztályokkal kisebb csoportokban foglalkozzanak, amely főként az érettségi tantárgyakból számottevő. Kiemelte, hogy a tantestület fele mesterpedagógus végzettséggel rendelkezik és többen tanácsadóként, szakértőként is tevékenykednek, így kollégáik nagy rálátással bírnak az oktatási rendszerre is. Rámutatott, miszerint intézményükben egyáltalán nincs pedagógus fluktuáció.

Felvételi

2020-tól az intézménybe jelentkező tanulóknak írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük matematikából és magyar nyelvből, mindkét tagozaton. Idén a felvételire legkésőbb december 3-áig lehet jelentkezni, de a felvételire előkészítő foglalkozásokkal is segítenek az itt tanulni szándékozó diákoknak. Az írásbeli vizsga a felvételi pontszámok egyik felét, míg a másik felét az általános iskolai tanulmányok átlaga adja. 

Oktatás

A tolnai gimnáziumban jelenleg négy, valamint hat osztályos tagozatokon zajlik az érettségire való felkészítés. Az igazgatótól megtudtuk, miszerint az idei évtől a négy évfolyamos tagozaton már a beiratkozáskor specializációt választhatnak a diákok, amely nem plusz tanórát jelent, hanem a csoportbontásokat, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokat tudják majd ehhez igazítani. Itt a humán és reál tantárgyak mellett visszaköszön a sport is, ugyanis az iskolában rengetegen sportolnak versenyszerűen. A specializáció célja, hogy a diákok számos területen kipróbálhassák magukat, mely a későbbiekben lesz fontos, ugyanis a 11. évfolyamtól minden tanuló választ legalább egy, érettségire felkészítő foglalkozást.

Novothné Bán Erzsébet emlékeztetett, hogy a továbbtanulás egyik lépcsőfokát jelentő, sikeres emelt szintű érettségihez elengedhetetlenek ezek a foglalkozások. Ennek megfelelően a 11. és 12. évfolyamokon kevesebb az alapóraszám, viszont az érettségire való felkészítő foglalkozások száma több. A gimnáziumban két idegen nyelvet tanulnak a gyerekek, a fő idegen nyelvet heti 4,5 vagy 6 órában, aminek eredményeképpen ebből a tárgyból már 11. évfolyamon is érettségi vizsgát tehetnek, de arra is volt már példa, hogy valaki a 10. évfolyamon tett sikeres középszintű érettségit. A hat évfolyamos tagozat kapcsán az igazgató aláhúzta, hogy a gyerekek életkora miatt ez a képzés a legideálisabb, ugyanis ekkortól kezdenek el a gyerekek másként tanulni, gondolkodni.

Az intézményben jól felszerelt tantermek, nemrég lecserélt padok, asztalok, könyvtár, a legújabb interaktív táblák várják a diákokat, emellett műfüves és rekortán pályán is kipróbálhatják magukat, de úszási lehetőséget is biztosítanak részükre. A diákok kényelmét szolgálja az is, hogy a tanítási időben üzemelő büfé mellett menza is működik az iskola kapuin belül, de a tanulók sokaságát szállító, Szekszárdról induló menetrend szerinti buszjárat is rögtön az intézmény bejáratánál teszi le a diákokat reggel.

Programok, táborok

A gimnázium folyamatosan szervez iskolán kívüli programokat is, részben a diákönkormányzattal karöltve. Így az intézményben gólyaavató hetet, kiállításokat, a nemzeti ünnepek alkalmával pedig a színjátszó kör aktív segítségével szerveznek eseményeket. A gyerekek kívánságait meghallgatva pályaorientációs napot is rendeznek a diákoknak, de az egykor itt tanulók is szívesen térnek vissza tömegével beszámolni arról, hogy milyen is a nagybetűs élet. Ezen felül erdei iskolát, tematikus kirándulásokat, túrákat, családi napot, nyári táborokat is szerveznek és igyekeznek munkahelyeket is bemutatni testközelből a diákoknak. A családi nap főleg a legkisebbek és szüleik részére nyújt megfelelő programot arra, hogy egymással megismerkedjenek, újabb kapcsolatokat építsenek. Újdonságként szolgál, hogy nyár elején angol és német nyelvi tábort szerveztek kezdő és haladó csoportokban, emellett nyár végén történelem táborra is sort kerítettek, amelyek mind népszerűnek bizonyultak.

Az igazgató kiemelte, hogy a Katolikus Káritásszal is jó kapcsolatot ápolnak, a diákjaikkal többször is részt vesznek segítő tevékenységeken, az érzékenyítő programokat kifejezetten fontosnak tartják.

Érettségi, továbbtanulás

Katolikus iskolaként a tolnai gimnáziumban tanulók tárgyjutalmazásban is részesülnek, amelyet azon diákok kaphatnak meg, aki 90% fölött teljesítenek az érettségi vizsgán. Az igazgató hangsúlyozta, hogy elvétve előfordulnak „balesetek”, amikor 1-1 tárgyból valakinek nem sikerül az érettségije, de ezekben az esetekben csak arról van szó, hogy a diák unszolásuk ellenére választ emelt szintű érettségit.

„Iskolánkban, ha a diák eljut az érettségiig, akkor sikerülni is fog neki” emelte ki az intézmény igazgatója. Mindemellett a diákok továbbtanulását is igyekeznek figyelemmel követni, és megállapítható, hogy a felsőoktatási intézményekbe jelentkező diákjaik közül csak elvétve fordul elő, hogy nem veszik fel őket az általuk megjelölt intézménybe. Az informatika egyre népszerűbb a diákok körében, de sokan jelentkeznek egészségtudományi karra, orvosi egyetemre, valamint a gazdasági pályát is sokan választják.

Novothné Bán Erzsébet aláhúzta, hogy a felsőoktatási intézmény kiválasztásában is kellő segítséget kell nyújtaniuk a diákoknak, emellett „nem szabad becsapniuk a gyereket, nem szabad elengedni őket az érettségiig, kellő felkészülés hiányában”.

Legközelebb november 13-án, szombaton szerveznek nyílt napot a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban az érdeklődő diákok és szüleik részére. Az ide látogatók délelőtt 9 és 11 óra között nyerhetnek betekintést az intézmény életébe.

(Beküldött fotók: Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium)

radioantritt.huCopyright © 2022 Minden Jog fenntartva
IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ